Artılarıyla ve Eksileriyle Nükleer Enerji

nukleer-enerji-artilariyla-eksileriyle

Öncelikle nükleer enerji nedir? konuya böyle başlarsak daha uygun olacaktır. Nükleer enerji, radyoaktif element olan uranyumun yüksek ısı altında nötronlarla çarpışması sonucu daha ufak parçalara bölünmesi (fisyon) veya hafif radyoaktif elementlerin birleşerek (füzyon) ortaya çıkardığı büyük miktardaki enerjiye denir.

Nükleer Enerji Santrali Nasıl Çalışır?

Uranyum-u235 atomunun çekirdeğine nötronların çarptırılması sonucu büyük bir miktarda enerji çıkar. Bunun yanında tepkime sonucu tekrar nötronlar ortaya çıkar ve diğer uranyum-u235 atomunun çekirdeklerine çarparak zincirleme şeklinde devam eder.

Reaktörde zincirleme reaksiyonlar sonucu yakıt çubukları vasıtasıyla ortaya çıkan yüksek derecedeki ısı ile su ısıtılıp buhar üretecine gönderilir. Gönderilen su ile buhar üretecindeki su kaynatılırken kendisi de soğur ve geri kazana geri gönderilir. Buhar üretecinde oluşan buhar ise türbine gönderilir ve türbinin kanatçıklarını çalıştırır. Türbin şaftının dönmesiyle elde edilen hareket enerjisi jeneratöre verilir ve elektrik enerjisi üretilmiş olur. Türbinden çıkan su buharı daha fazla elektrik enerji üretemeyeceğinden dolayı deniz/göl veya soğutma kuleleri vasıtasıyla tekrar buhar üretecine gönderilir. Bu nedenle nükleer enerji santralleri denize/göle yakın yerlere yapılması uygundur.

NOT: Ayrıca aklına takılanlar için denizden alınan suyun denize bırakılması herhangi bir risk içermemektedir. Çünkü buhar üretecinde sadece soğutma görevi görürler.

Nükleer Santrallerin Artıları

  • Fosil yakıt santrallerine göre karbondioksit salınımı çok çok azdır. Bu yüzden havayı çok az kirletmektedir.
  • Fosil yakıtlara oranla birim ağırlık başına 1 milyon kat daha fazla enerji üretmektedir. Bu özelliği bile diğer tip santrallere göre çok büyük bir avantajdır.
  • Az bir yakıt ile çok yüksek miktarlarda enerji elde edilebilir.

Nükleer Santrallerin Eksileri

  • Nükleer enerji üretilmesi sonucu ortaya çıkan zararlı atıklar yüksek tehdit içerir. İtina göstererek saklanması gerekmektedir.
  • Nükleer enerji bakış açısına göre açık bir tehdit oluşturabilir. Herhangi bir terörist eylemi veya savaş sırasında tahrip edilmesi sonucu çok ama çok büyük hasarlara sebep olabilir.
  • Nükleer enerji kazaları çok yıkıcı olmaktadır. (Örneğin; Fukushima ve Çernobil faciaları)

Nükleer enerjiyi günümüzde baktığımızda birçok gelişmiş devletler aktif olarak kullanmaktadır. Çünkü hızlı sanayileşme ve nüfusun çoğalması ile enerji ihtiyacı artmaktadır. Fosil yakıtlar (özellikle petrol) çok daha maliyetli olduğundan ülkeler nükleer enerjiye yönelmektedir.1970’li yılların başında petrol krizinden sonra yaygınlaşmaya başlamıştır ve Çernobil faciası vs. rağmen hızla yayılmaya devam etmektedir. Günümüzde 30 ülkeyi aşkın toplamda 400’den fazla nükleer santral bulunmaktadır. Liderlik koltuğunda şu an 104 aktif nükleer santral ile ABD bulunmaktadır. Ardından Fransa, Japonya, Rusya ve Güney Kore takip etmektedir. Türkiye’de ise Mersin’de Akkuyu Nükleer Santrali’nin temeli atılmış olup 20 milyar dolara mal olmuştur. İşletmeye geçtiğinde ise İstanbul’un enerji ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde enerji üretileceğinden bahsedilmektedir.

Günümüzde birçok endüstriyel tehditler varken nükleer enerjiyi yerin dibine vurmamak gerekmektedir. Fosil yakıtların elektrik enerjisi üretimi sonucunda çevreye verdiği zarardan tutun da bir inşaatı oluştururken önemsenmeyen hatalardan ve tedbirsizliklerden sonra ansızın gelen depremler sonucu yıkımlardan da konuşmak gerekir öyleyse. Her işin başında tedbir ve güvenlik önlemleri alındığı sürece nükleer enerji kesinlikle Türkiye’de olması gereken hatta ve hatta geç kalınmış bir enerjidir. ABD ve Avrupa’nın bütün gelişmiş ülkelerin hemen hemen hepsinin kullanması da nitekim bunu kanıtlar seviyededir. Nükleer enerji ayrıca istihdam ve yeni teknolojileri de yanında getirmektedir. (Tabi teknolojiden kastım yıkıcı olmayıp barışçıl şekilde kullanılacaksa)

Ek Bilgiler:

  • 1879-Uranyumun Keşfi
  • 1934- Atomun parçalanması
  • 1942- Chicago Üniversitesi’nde ilk çekirdek reaktörü geliştirldi.
  • 1954- İlk nükleer enerji santrali kuruldu. (Obninsk Nükleer enerji Santrali-Sovyetler Birliği)

Sağlıcakla kalınız… : )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir